This website uses cookies to enhance your experience.

SALES MANAGER


Holding GLUECOM to 100 lat doświadczenia i obecnie
* 5 fabryk:
- Demcopack Davis Belgia
- Merckx Belgia
- Labord Francja
- Ace Adhesives  Anglia
- Britannia Anglia
* oraz dwie firmy dystrybucyjne:
- Aztec Anglia
- Demcopack Polska

Do naszej polskiej palcówki poszukujemy osoby na stanowisko Sales Manager
Do podstawowych obowiązków należeć będzie rozbudowa portfolio klientów w ramach klejów „hotmelt”.  
Teren działania – cały kraj.
Szukamy osoby z doświadczeniem w branży technicznej, w sprzedaży. Znajomość  klejów, spoiw będzie dużym atutem. Płynna znajomość języka angielskiego to absolutnie minimum.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij CV (ze zdjęciem) wraz z listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim na adres info.pl@demcopack.com

Do składanych dokumentów prosimy od dołączenie klauzuli:
„Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 
RODO
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Demcopack Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie przy ul. Białostockiej 9 adres e-mail: info.pl@demcopack.com
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Twoje dane osobowe będę przez nas przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na  oferowane stanowisko pracy. Będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie.
Musisz pamiętać, ze dobrowolne podanie danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynym podmiotem oprócz Demcopack Polska, który będzie miał wgląd w Twoje dane, będzie firma Gluecom NV (BE0 419.107.009)  z siedzibą w Belgii. Gluecom NV jest centralą holdingu Gluecom, w skład którego wchodzi Demcopack Polska.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, przez okres 1 roku od momentu
otrzymania od Ciebie aplikacji. Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.” W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail sales@demcopack.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę do innego administratora danych.” Pamiętaj, że masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Loading
Loading