Diese Website verwendet Cookies um Ihre Erfahrung zu verbessern.

Persoonlijke gegevens en privacy


Dit is de privacyverklaring van Gluecom. Gluecom hecht veel waarde aan veiligheid en privacy. Om uw privacy te waarborgen, handelt Gluecom in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door Gluecom nimmer aan derden verstrekt, tenzij Gluecom daartoe in overeenstemming met de Wbp wordt verplicht of indien noodzakelijke voor het verlenen van diensten en de afhandeling van een bestelling in de webshop, zoals facturering, verzending. De afhandeling en levering van de bestelling zal plaatsvinden door derden (transportfirma's). In dat kader ontvangen zij persoonsgegevens van Gluecom met betrekking tot de betreffende bestelling. Gluecom heeft met betreffende derden bewerkersovereenkomsten gesloten, waarin de beherende partijen verklaren de juiste adequate beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen om veiligheid en privacy te garanderen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met het Gluecom-gegevensbestand en het Gluecom-webshop gegevensbestand.

Beveiliging

Gluecom draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en Gluecom versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. Uitsluitend die medewerkers die hiertoe door Gluecom zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als je gebruik maakt van de diensten van Gluecom of een aankoop doet in de webshop van Gluecom, heeft Gluecom bepaalde informatie van je nodig. Afhankelijk van de door jou gekozen product of dienst, worden (persoons)gegevens door Gluecom verzameld en verwerkt.

Jouw gegevens leggen wij vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het doel het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij op onderdelen gebruik van diensten van derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Gluecom zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om jouw bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan;
  • Om vragen, klachten en/of contactverzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden;
  • Om je commerciële informatie te verzenden, zoals informatie over artikelen, evenementen, aanbiedingen en acties van Gluecom;
  • Om je persoonlijke kortingsbonnen te kunnen verstrekken;
  • Om je relevante, persoonlijke, gesegmenteerde aanbiedingen te kunnen doen;
  • Om analyses te kunnen uitvoeren;
  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Cookies

Op de website van Gluecom wordt hier en daar gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over je bestellingen op te slaan, alsmede om boodschappenlijsten te bewaren en de voorraad van artikelen in je voorkeurswinkel te kunnen checken. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en door jou aangegeven voorkeurswinkel) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kun je echter niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. 

Afmelden

Wanneer je bezwaar hebt tegen het registreren van je bewegingen op onze website, dan heb je de mogelijkheid om alleen noodzakelijke cookies te accepteren.

Nieuwsbrief

Gluecom kan de bezoeker van de website (hierna te noemen: nieuwsbrieflezer) met betrekking tot nieuws over Gluecom persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij Gluecom geregistreerd staande gegevens. Wanneer de nieuwsbrieflezer geen informatie van Gluecom meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben kan de nieuwsbrieflezer dit melden via de laatst ontvangen Gluecom-nieuwsbrief.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je kan jouw eigen gegevens en jouw persoonlijke instellingen altijd bekijken en indien gewenst wijzigen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze klanteninformatie.

Indien je de gegevens van jouw online Gluecom-account wilt wijzigen dan kan je dit doen via "Mijn account".

Indien je overige vragen of opmerkingen hebt over de registratie van uw persoonsgegevens, kan je te allen tijde contact opnemen met de klanteninformatie van Gluecom. Gebruik hiervoor het contactformulier

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden te allen tijde op deze pagina bekend gemaakt.

Beveiligde verbinding

Om de privacy te waarborgen maken we op de gehele website gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Laden
Laden