Ta strona wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie.
Więcej informacji

SAVAPRENE 1467 - 5L

Nr pozycji 04SP146760
Niebezpieczne. Należy przestrzegać środków ostrożności. Savaprene 1467 to klej na bazie rozpuszczalnika, specjalnie dostosowany do przemysłu skórzanego (obuwie, galanteria skórzana, ortopedia, siodła...). Jest to uniwersalny produkt przeznaczony do różnych lekkich produktów (z wyjątkiem tworzyw
Zobacz pełny opis
Piece
Produkt nie może być zamówiony w tej chwili.
Pobierz kartę charakterystyki​​​

Zawiera rozpuszczalniki, przed użyciem należy zapoznać się ze środkami ostrożności podanymi na opakowaniu lub w karcie charakterystyki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Baza: polichloropren

- Kolor: jasnożółty

- Folia: przezroczysta

- Produkt wielofunkcyjny

- Czas otwarcia: długi
NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera octan etylu; Heptan
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Opis
Niebezpieczne. Należy przestrzegać środków ostrożności. Savaprene 1467 to klej na bazie rozpuszczalnika, specjalnie dostosowany do przemysłu skórzanego (obuwie, galanteria skórzana, ortopedia, siodła...). Jest to uniwersalny produkt przeznaczony do różnych lekkich produktów (z wyjątkiem tworzyw sztucznych). Używany z pędzlem i na maszynie z wałkiem.
Specyfikacje
Description SAVAPRENE 1467 - 5L
Base Unit of Measure ST
Search Description SAVAPRENE 1467 - 5L
Webshop Description Lijm voor de lederindustrie
    Wczytywanie
    Wczytywanie