This website uses cookies to enhance your experience.

NM 317 - 1L

Art nr. 04NM317
Gevaarlijk. Neem de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht. NM 317 is een solventlijm speciaal ontwikkeld voor het assembleren van verschillende materialen: rubber, schuimen, leder, kurk, textiel, hout, metaal,...
Volledige beschrijving
Prijs
€ 16,00
prijs per Stuks
excl. BTW
Stuks
Dit product kan op dit moment niet worden besteld.
Download veiligheidsinformatieblad

Bevat oplosmiddelen, lees de voorzorgsmaatregelen op de verpakking of op het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Basis: polychloroprene

- Kleur: lichtgeel

- Polyvalent product

- Lijmfilm: transparant

- Sterke aanhechtingstack en excellente kleefkracht

- Hoog behoud van temperatuur

GEVAAR Bevat ethylacetaat; koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclics.
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen; veroorzaakt schadelijke effecten op lange termijn.
Omschrijving
Gevaarlijk. Neem de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht. NM 317 is een solventlijm speciaal ontwikkeld voor het assembleren van verschillende materialen: rubber, schuimen, leder, kurk, textiel, hout, metaal,...
Specificaties
Description NM 317 - 1L
Base Unit of Measure ST
Search Description NM 317
Webshop Description Polyvalente lijm voor de assemblage van diverse materialen
    Laden
    Laden